Инструкции за безопасност бетонобъркачка

ВНИМАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕТОНОБЪРКАЧКА. Всяко оборудване може да бъде опасно, ако не работи правилно.

ТИ отговаряш за безопасната работа на това оборудване. Операторът трябва внимателно да прочете и спазва всички предупреждения, знаци и инструкции, предоставени и разположени на оборудването.

НЕ премахвай, не нанасяй поражение и не осквернявай устройствата за безопасност или предупреждения за това оборудване. АКО всички предпазни устройства или предупреждения са били премахнати или повредени, НЕ ИЗПОЛЗВАЙ ТОВА ОБОРУДВАНЕ!!!

ВНИМАНИЕ:

Работата, поддръжката на това оборудване може да ви изложи на химикали, включително Хром от бетон. За да намалите уврежданията, избягвайте дишането на прах. Контролирайте прах, мъгла и дим при източника, където е възможно. В тази връзка използвайте добри работни практики и следвайте препоръките на производителите.

Когато опасността от вдишване на прах мъгла и дим не може да бъде отстранен, операторът и всички присъстващи лица трябва винаги да носят маска за уста, одобрена по европейските стандарти. Повтарящо се или съществено вдишване на кристален силициев диоксид може да причини сериозни и фатални респираторни заболявания, включително силикоза. Когато къртите/ режете/ пробивате такива материали, винаги следвайте предпазните мерки за дишане, споменати по-горе.

БЕТОНОБЪРКАЧКАТА Е ЗА СМЕСВАНЕ САМО НА БЕТОН!!!

Това 220 V оборудване може да изисква заземен контакт, не променяйте щепсела.

Внимавайте за човека до вас.

Никога не смесвайте друг материал.

ПАЗЕТЕ ръцете, дрехите и инструментите далеко то движещи се части

Изключете електромотора, преди да поставите ръцете или инструментите в барабана.

При всички бетонобъркачки дръжте ръцете далеч от барабаните и предавките, когато миксерът работи. Това е добър начин да загубите ръка или пръст на ръката.

ГРИЖА ЗА БЕТОНОБЪРКАЧКАТА:

Важно е вътрешността на бетонобъркачката да се съхранява без втвърден бетон. За да постигнете това с минимална грижа, след разбъркването на последната смес за деня, изсипете я веднага. След това напълнете барабана с вода барабана, докато миксерът работи и добавете две лопати пълни с малък натрошен камък или чакъл. Това ще почисти вътрешността на барабана. Разредете след около две минути и измийте отново с чиста вода. За максимална ефективност барабана трябва да се поддържа чист. Също така е препоръчително да почистите външната страна на смесителя от цимент или втвърден бетон след всяка работа. Бетонът излиза от бетонобъркачката много по-лесно, когато е свеж.

АКО ВЪРНЕТЕ смесителя с твърд бетон в барабана, за да се почисти ще е нужно половин ден и ще бъдете таксувани за труда.

ВНИМАНИЕ:

Почиствайте смесителя след всяка употреба, за да избегнете изграждането на бетон. Ако лицето, което получава тази брошура, няма да бъде потребителят на оборудването, изпратете тези инструкции на оператора.

АКО имате съмнение относно експлоатацията или безопасността на оборудването, НЕ ИЗПОЛЗВАЙ